Asistenční služba SeaHelp na moři v Chorvatsku pro členy SeaHelp zahrnuje zdarma:

 • odtah lodě
 • dovoz náhradních dílů k lodi
 • pomoc při startování motoru
 • dovoz pohonných hmot
 • uvolnění lan/sítí v propeleru
 • stažení z mělčíny při lehkém nasednutí
 • přeprava osob a zraněných 24 h
 • informace o počasí 
 • poradenství o revíru
 1. - odtah 
  • - dodání náhradních dílů
  •  

 

Formy členství:

 

1. Majitelský Pas - cena od 90 EUR do 390 EUR ročně*:

      Cena se odvíjí od délky lodě, členem je loď majitele, nezáleží kdo je skipperem.

        Roční členský příspěvek, odstupňovaný podle délky:  
        Lodi do 6,5 m délky 90 EUR
        Lodi do 8 m délky 130 EUR
        Jachty do 11 m délky 165 EUR
        Jachty do 14 m délky 200 EUR
        Jachty do 17 m délky 235 EUR
        Jachty do 20 m délky 320 EUR
        Jachty nad 20 m délky 390 EUR


2. Skipper Pas - cena od 140 EUR do 440 EUR ročně*: 

      Cena se odvíjí od délky lodě, členem je skipper, nezáleží na tom, na jaké lodi.

        Roční členský příspěvek, odstupňovaný podle délky:  
        Lodi do 6,5 m délky 140 EUR
        Lodi do 8 m délky 180 EUR
        Jachty do 11 m délky 215 EUR
        Jachty do 14 m délky 250 EUR
        Jachty do 17 m délky 285 EUR
        Jachty do 20 m délky 370 EUR
        Jachty nad 20 m délky 440 EUR

 

3. Charter Pas - pevná cena 75 EUR za charter*:

      Platí pro jednu až čtrnáctidenní charterovou plavbu, členem je charterová (cizí) loď .

*Členství je upraveno všeobecnými obchodními podmínkami pro členství v SeaHelp (viz níže)

 
 

Asistenční službu SeaHelp provozuje od roku 2005 rakouská společnost Sea-Help GmbH, se sídlem Maria Greil Str. 6, 4802 Ebensee, Rakousko.

V současné době má SeaHelp  sedm základen v Chorvatsku (Pula - Punat - Lošinj - Zadar - Tribunj – Sutivan/Brač – Orebić), jednu základnu ve Slovinsku, dvě základny na italském Jadranu, osm základen v německém Baltickém moři, tři základny v Holandsku a pět základen na Baleárách a na Costa Brava. Tím je zabezpečena plošná asistenční služba na Jadranu od Lignana až po Dubrovník, na Baleárách a Costa Brava, na Makermeer/Ijsselmeer/Wattenmeer v Holandsku a na německém Baltickém moři včetně dánského Jižního moře.

 

V případě zájmu o členství volejte +420 602 360 141, nebo nás kontaktujte:

Chci se stát členem SEA HELP a souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami pro členství v SEA HELP

Fotogalerie: Sea Help

/album/fotogalerie-sea-help/page-flotte-img2-jpg/ /album/fotogalerie-sea-help/a10269058-10152386709189893-5903152375625091258-o-jpg1/ /album/fotogalerie-sea-help/home01-jpg/

Všeobecné obchodní podmínky pro členství v SeaHelp

platné od 01.05.2015

 

Všeobecná ustanovení

Článek 1

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny smluvní vztahy mezi SEAHELP (v dalším textu pouze: SH) a aktivními členy (v dalším textu pouze: člen) i všemi dalšími smluvními partnery. Neplatí žádné jiné obchodní podmínky.
Servisní partneři SH jsou partneři, kteří uzavřeli s SH smlouvu o službách.

Členem může být fyzická nebo právnická osoba, nezávisle na bydlišti, státní příslušnosti a sídle.

Servisní partneři SH jsou partneři, kteří uzavřeli s SH smlouvu o službách.

Služby a jejich poskytování

Článek 2

Člen obdrží zaplacením členského poplatku právo na využívání bezplatných služeb a jiných definovaných výhod podle zvoleného druhu členství. Služby jsou poskytovány výhradně v oblastech nasazení, krytých SH, podle jejích webových stránek.

 

Druhy členství

Článek 3

Vždy podle druhu členství obdrží člen různé bezplatné havarijní služby na moři.

Druhy členství:

§ § 1 Průkaz vlastníka (Eignerpass) –Členství se vztahuje na loď člena. Členství trvá 12 měsíců, počínaje okamžikem uzavření smlouvy a není, s výhradou článku 5, přenositelné. Bezplatné služby jsou popsány v článku 4.

§ § 2 Průkaz skippera (Skipperpass) (kapitána jachty) – Členství se vztahuje na osobu. Členství trvá 12 měsíců, počínaje okamžikem uzavření smlouvy a není, s výhradou článku 5, přenositelné. Toto členství je určeno pro vlastníky lodí, kteří využívají mimo své vlastní lodě i lodě jiné. SH neposkytuje služby komerčním skipperům, kteří se věnují živnostenskému podnikání. Bezplatné služby jsou popsány v článku 4. SH účtuje za průkaz skippera cenovou přirážku podle platného ceníku SH.

§ § 3 Průkaz marína (Marinapass) – Členství se vztahuje na loď člena. Členství trvá 12 měsíců, počínaje okamžikem uzavření smlouvy a není, s výhradou článku 5, přenositelné. Bezplatné služby jsou popsány v článku 4. SH poskytuje služby pouze v okruhu 5 námořních mil okolo domácího kotviště (obvyklé kotviště lodi). Každá služba podle článku 4 může být členem využita pouze jednou ročně. Nachází-li se loď mimo 5ti-mílovou zónu od domácího kotviště, je služba účtována podle platného ceníku SH se slevou 50%. Zvýšení stupně členství na průkaz vlastníka je možné oproti uhrazení přirážky, přičemž mohou být služby podle průkazu vlastníka v tomto případě využity nejdříve po uplynutí 48 hodin od tohoto zvýšení.

§ § 4 Průkaz charterový (Charterpass) – Členství se vztahuje na najatou loď. Toto členství je určeno skipperům, kteří si najímají lodě pro volný čas na dobu do dvou týdnů. SH poskytuje služby pouze v průběhu 14 dnů a pouze pro najatou loď. Období nájmu a najatá loď musí být včas sděleny SH.

§ § 5. Přirážka za Středozemní moře – Přirážka za Středozemní moře je účtována za lodě/jachty, které mají trvalé kotviště ve Španělsku, Francii a Itálii (mimo italského Jadranu). Pro celý Jadran (italský Jadran, Slovinsko, Chorvatsko a Černá Hora) se žádný příplatek neúčtuje. Důvodem přirážky za Středozemní moře jsou výrazně vyšší provozní náklady (kotviště, náklady na servis, osobní náklady…) v uvedených zemích.

 

Bezplatné služby

Článek 4

Následující služby jsou bez ohledu na jiná ustanovení těchto VOP, v závislosti na stupni členství, pro člena zdarma:

§ 1 Příjezd – příjezd zásahové lodi SH k lodi člena. Toto je závislé na druhu členství podle článku 3.

§ 2 Vlečení – organizace resp. provedení prací k/při vlečení lodi do nejbližší maríny/přístavu, ve které je možná oprava lodi, která nemá vlastní pohon. Pod pojmem „nemá vlastní pohon“ je chápáno, že v důsledku závady na pohonném systému není možné řízení lodi a loď není vhodná pro další plavbu na moři. O toto se nejedná, pokud u lodi s více pohonnými jednotkami dojde k výpadku pouze jedné pohonné jednotky.

§ 3 Dodání náhradních dílů – Opatření potřebných náhradních dílů a jejich dodání, jsou-li potřebné pro pokračování plavby na moři s lodí člena (náhradní díly jsou ze strany SH účtovány).

§ 4 Pomoc při nastartování motoru –(Jump Start) – Elektronické nastartování pohonného systému je nutno chápat za pomoci elektrických kabelů a externího zdroje elektrického proudu, pokud dojde k výpadku vlastního startovacího systému lodi.

§ 5 Dodání paliva – Dodání paliva, není-li možné lodí člena pokračovat v další plavbě po moři z důvodu nedostatku paliva. Toto neplatí pro pomocné čluny nebo doprovodné lodi. Cena paliva je účtována podle aktuální tržní ceny.

§ 6 Stažení z mělčiny při lehkém kontaktu se dnem – Stažení lodi, která nevyčnívá z vody o více než 10 cm ve srovnání s obvyklou plavbou na moři z mělčiny, která může po stažení z mělčiny v plavbě po moři pokračovat. Všechny ostatní případy budou posuzovány jako záchrana podle článku 5 a nejsou proto zahrnuty do bezplatných služeb pro členy.

§ 7 Přeprava osob – Přeprava osob. Tuto službu může využít každý člen ze strany SH jednou ročně.

§ 8 Odstranění lan z lodního šroubu – Odstranění lan z lodního šroubu pohonné jednotky lodi.

V průběhu doby členství jsou opakující se závady (vadné baterie, pomoc při nastartování, …) poskytovány bezplatně pouze 3krát.

 

Zpoplatněné služby

Článek 5

Jsou-li potřeba služby a práce, které nejsou bezplatné ve smyslu odpovídajícího členství, pro umožnění další plavby po moři, vyúčtuje SH tyto práce členovi. Člen bude o těchto pracích nad rámec nákladů informován. Člen tyto práce uhradí na místě. Není-li možné po odvlečení do nejbližšího přístavu opravu provést, může být loď za úplatu (podle ceníku SH s 50% slevou) odvlečena do nejbližší opravny. SH účtuje nezbytný materiál (náhradní díly, pohonné hmoty atd.), nasazení potápěčů nebo jiné služby, které nejsou podle odpovídajícího členství bezplatné, podle svého aktuálního ceníku.

Nedojde-li k lehkému kontaktu se dnem ve smyslu čl. 4 § 6, může SH provést záchranu za úplatu. Úhrada bude účtována předem v závislosti na situaci, s výjimkou případů nouze. SH si vyhrazuje právo vyřizovat více zásahů v závislosti na naléhavosti. SH není odpovědná za ztrátu nebo potopení lodi v průběhu záchranných prací. V případech nouze, zejména při hrozícím nebo již nastalém zranění osob je skipper lodi člena v každém případě povinen upozornit odpovědné státní orgány. Tato odpovědnost nemůže být přenesena na SH.

Je-li k úspěšnému poskytnutí služby potřeba nasazení druhé záchranné lodi, je tento zásah účtován podle ceníku SH.

Změna vlastníka

Článek 6

[1] Dojde-li v průběhu doby členství některého členství podle článku 3 §§ 1, 3 ke změně vlastnictví lodi člena, převádí se výhradně se souhlasem SH členství na nového vlastníka, nebo, s výhradou možné přirážky, na novou loď.

 

Plnění služeb

Článek 7

SH je havarijní služba na moři, která je provozována na komerčním základě. V případě přijetí nouzového volání informuje SH okamžitě pátrací a záchrannou službu i příslušné státní orgány a řídí se v případě potřeby jejich pokyny.

V případě havárie, resp. závady na lodi člena, která znemožní další plavbu po moři, má člen možnost kontaktovat SH prostřednictvím její zásahové centrály. Při kontaktování je třeba uvést tyto údaje: Členské číslo a/nebo jméno člena, číslo mobilního telefonu, jméno lodi, druh lodi, přesnou pozici podle GPS, popis závady, momentální situaci (zmítání na volném moři nebo na kotvě apod.), jakož i další informace, které operátor zásahové centrály SH požaduje. Posouzení a přidělení potřebné služby k hlášené havárii probíhá přes operátora zásahové centrály SH resp. přes kapitána vyslané zásahové lodi SH.

Člen SH je povinen jednat podle pokynů operátora SH až do okamžiku připlutí zásahové lodi na místo havárie a po jejím připlutí podle pokynů kapitána zásahové lodi.

SH si vyhrazuje v případě extrémních povětrnostních podmínek (síla větru více než 27 uzlů a od vlnobití stupně 5) právo služby neposkytnout nebo poskytnou se zpožděním. Od síly větru více než 27 uzlů, hrozí-li totální škoda lodi, je poskytnutí pomoci účtováno za úplatu jako záchrana lodi.

Možnost využití bezplatných služeb začíná po uplynutí druhého dne po datu uvedeném v přihlášce ke členství, pokud byl členský příspěvek k tomuto dni plně uhrazen resp. po uplynutí druhého dne, kdy byl členský poplatek SH plně uhrazen. Možnost využití služeb SH končí po 365 dnech, počínaje datem přihlášení ke členství. Členství se prodlužuje automaticky, pokud ho člen ve lhůtě 60 dní před koncem členství písemně nevypoví.

 

Práva a povinnosti stran, ručení

Článek 8

V průběhu poskytování služby nepřebírá SH žádnou odpovědnost za osoby a předměty na palubě, jelikož je za ně odpovědný kapitán nebo člen posádky.

SH neručí za škody v důsledku svých služeb nebo služeb servisních partnerů.

SH zašle členu po obdržení platby účet a platný členský průkaz, čímž se zjednoduší identifikace člena a na jehož základě je možné čerpat výhody u smluvních partnerů SH. Je-li smlouva o členství v SH vypovězena, je člen povinen tento průkaz zaslat zpět na adresu SH, resp. na adresu smluvního partnera, který mu průkaz vydal.

Člen je povinen nahlásit SH veškeré významné změny (motory, pohon atd.) na lodi.

Člen dává SH souhlas k zaznamenání, zpracování, využití a dalšímu předání svých údajů, jeví-li se to jako nezbytné pro bezproblémový průběh poskytnutí služby ze strany SH nebo jejího smluvního partnera (posouzení nezbytnosti provádí SH).

 

Změna VOP a cen

Článek 9

SeaHelp si vyhrazuje právo sjednat se stávajícími členy změny ve VOP nebo v cenách. Nové nebo změněné VOP nebo změny v cenách se každému členu sdělují písemně. Souhlas s novými nebo změněnými VOP nebo změnami v cenách se považují za schválené, pokud se člen proti nim ve lhůtě 60 dní od doručení výše popsaných písemných sdělení neohradí.

 

Závěrečná ustanovení

Článek 10

V případě právních sporů, které vyplynou pro členy SH z těchto všeobecných podmínek, je věcně a místně příslušný soud pro Ebensee.

Pro smluvní vztah mezi SH a členem platí, s výhradou obchodního práva OSN a kolizních norem, týkajících se zahraničního práva, právo rakouské.
Ve sporných případech platí znění VOP v německé originální verzi.

 

Servisní smlouva pro případ poruchy

Podpisem přihlášky k havarijní službě SeaHelp a příloh formuláře u SeaHelp jsou považována za platná následující ustanovení servisní a havarijní služby (uzavření smlouvy). Všechny smluvní strany – krátce členové – SeaHelp GmbH – krátce SeaHelp -, kteří včas uhradili odpovídající roční poplatek, jsou po předložení svého havarijního průkazu oprávněni bezplatně využívat smluvní služby havarijního servisu, resp. pokud tyto služby rozsah smluvní služby havarijního servisu přesahují, tak si je od aktuálního přibraného servisního partnera SeaHelp vyžádat. Smluvní služby havarijního servisu jsou (říjen – duben 8.00 – 16.00 hodin, v ostatních měsících 24 hodin) tyto:

 

Poskytnutí pomoci

Po vyžádání členem je vysláno zásahové plavidlo, přičemž se oblast zásahu SeaHelp vztahuje na všechny vody (viz oblasti nasazení) mimo vody uvnitř marín a přístavů. Partner havarijního servisu se bude snažit dorazit na místo zásahu do 2 hodin. Smluvní služby havarijního servisu jsou bezplatným poskytnutím pomoci (odvlečení,…) v rámci oblasti nasazení SeaHelp. Loď člena je pak bezplatně odvlečena do nejbližšího, resp. pro opravu vhodného přístavu; není-li v něm oprava možná, má člen možnost využít v závislosti na čase, vzdálenosti a nákladech (marína-marína uvnitř domácí AOR 1,75 € za metr délky lodi a míli) (marina-marina mimo domácí AOR 3,50 € za metr délky lodi a míli) službu vlečení. Další vlečení do náhradního přístavu se provádí v rámci časových možností za úplatu.

 

Alternativní poskytnutí pomoci

Je-li podle posouzení kapitána partnera havarijního servisu namísto poskytnutí služby formou odvlečení možné loď nastartovat, poskytnout palivo nebo uvolnit lana (bez potápění) nebo jinou pomocí na místě zprovoznit a tím poskytnout havarijní pomoc na místě, jsou tyto poskytnuté práce také bezplatné. Materiál (náhradní díly, palivo …), nasazení potápěče nebo jiné zvláštní služby hradí člen partnerovi havarijní služby zvlášť (podle ceníku pro členy SeaHelp).

 

Stažení z mělčiny při kontaktu se dnem

Stažení z mělčiny při lehkém kontaktu se dnem je zdarma. Pod lehkým kontaktem se dnem rozumíme stav, při kterém loď nevyčnívá z vody o více než 10 cm ve srovnání s obvyklou plavbou na moři a kdy loď může po stažení z mělčiny dále plout. Všechny ostatní případy kontaktu se dnem budou posuzovány jako záchrana a nejsou proto do smlouvy o havarijním servisu zahrnuty (viz záchrany).

 

Záchrany

Záchrany nejsou bezplatnou smluvní službou havarijního servisu. Úhrada požadavku se řídí vždy podle závažnosti situace. Výhrada v nouzových situacích. Služby havarijního servisu SeaHelp nejsou službami v nouzových situacích. SeaHelp si vyhrazuje vyřizovat zásahy podle naléhavosti. V nouzových situacích, zejména při hrozícím nebo již nastalém zranění osob, je skipper lodi člena v každém případě povinen zalarmovat pobřežní stráž (SAR) osobně. Tuto povinnost není možno přenést na SeaHelp.

 

Priorita pro členy

Zásahy pro členy mají přednost před zásahy pro nečleny.

 

Špatné počasí

SeaHelp si vyhrazuje právo v případě extrémních povětrnostních podmínek (síla větru více než 27 uzlů a od vlnobití stupně 5) zásah neposkytnout, poskytnout se zpožděním nebo místo toho zalarmovat pobřežní stráž. Od síly větru více než 27 uzlů, hrozí-li totální škoda jachty, je poskytnutí pomoci účtováno za úplatu jako její záchrana.

 

Nasazení druhé lodi

Je-li z důvodu závažnosti situace nutné nasadit druhou zásahovou loď, pak je nasazení této druhé lodi zpoplatněno podle ceníku.

 

Opakující se závady ze stejné příčiny

V rámci jednoho smluvního období (rok od počátku platnosti smlouvy) budou opakované závady (poškozené baterie, pomoc při nastartování,…) odstraněny zdarma maximálně třikrát.

 

Odpovědnost

SeaHelp nepřebírá žádnou odpovědnost a ručení za loď a osoby, v okamžiku zásahu se musí na palubě nacházet odpovědná osoba (skipper, člen posádky).

 

Změna na lodi člena

Člen musí hlásit SeaHelp jakékoliv změny na lodi.

 

Účinnost smlouvy o havarijním servisu

Plnění ze smlouvy o havarijním servisu může být využíváno po uhrazení odpovídajícího ročního poplatku. Uzavření smlouvy v průběhu nebo 24 hodin před provedením zásahu pro nečlena k bezplatnému využití partnerských smluvních servisních služeb neopravňuje.

 

Doba trvání smlouvy/ rozhodné právo

Smlouva o havarijním servisu platí vždy na období jednoho roku od uzavření smlouvy a prodlužuje se automaticky vždy o další rok, není-li 60 dní před uplynutím jednou ze stran vypovězena. Pro právní spory z této smlovy je sjednána výhradní příslušnost zemského soudu Wels.

Domovská oblast (AOR)

AOR (domovská oblast) se vždy vztahuje na domovské kotviště.